Skrb za okolje

Zavedamo se odgovornosti do družbe

V našem podjetju je odgovoren odnos do okolja temelj merila uspešnosti podjetja. V podjetju Eproming ponujamo različne sklope in izdelke, pri čemer minimiziramo škodljiv vpliv na okolje. Zavedamo se odgovornosti do družbe in se zavzemamo za trajnostni razvoj oz. varovanje naravnega življenjskega okolja. Sistematično preprečujemo in zmanjšujemo morebitne neželene vplive na najnižjo raven.

Kot cilj za aktivnosti iz naslova ravnanja z okoljem, spremljamo zakonodajo in druge zahteve, ki vplivajo na naše delovanje. Dejanja, ki so povezana z vsem zgoraj naštetim, predvsem kažejo na naš odnos do rabe materialov in energije ter ravnanja z odpadki in embalažo.

Vedno skrbimo, da takšno okoljsko politiko in takšen način spoznajo in izvajajo tudi drugje, predvsem pa naše zunanje osebje, naši podizvajalci, ki delajo za naše podjetje oz. v našem imenu.

Zagotovimo zemlji, naj neguje življenje v vsej njeni raznolikosti.